HISTORIA POCHODZENIA JAKOŚCI

PRZEWODNIK PO HODOWLI TRZODY CHLEWNEJ W SYSTEMIE QAFP


 

QAFP – Wierzymy
w siłę pochodzenia

Produkcja trzody chlewnej w Polsce to potencjał, który wymaga ukierunkowania dla wzmocnienia konkurencyjności i budowania stabilnej pozycji zarówno na rynku wewnętrznym, jak i w kontekście eksportowym. Wspierając tworzenie jakości i powtarzalności surowca w hodowli QAFP oraz dalszych powiazań w całym łańcuchu produkcyjnym polscy hodowcy dbają o to, aby do odbiorcy finalnego trafiło mięso o wyjątkowych cechach jakościowych. Akcentując istotę pochodzenia chcemy tworzyć wiarygodną markę jakościową polskiej wieprzowiny.

Polscy hodowcy certyfikujący swoją hodowlę w uznanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Systemie QAFP chcą odpowiedzialnie tworzyć historię pochodzenia jakości. To ich zaangażowanie i świadomość są kluczem do sukcesu.

Wspólne wartości

Znak QAFP to dla konsumenta sprawdzone pochodzenie oraz powtarzalna jakość i wiarygodność, a dla hodowcy
podkreślenie wartości i doświadczenia ich codziennej pracy.

Na wysoce konkurencyjnym rynku certyfikat QAFP daje producentowi możliwość budowania przewagi i rozwoju własnej działalności.

Dlatego tak istotne jest podkreślenie w łańcuchu produkcyjnym polskiej wieprzowiny i wędlin wieprzowych źródła pochodzenia tego, co trafia na stoły konsumentów.

 

Wczytywanie…

TWORZENIE WARTOŚCI DODANEJ W SYSTEMIE QAFP


Łańcuch produkcyjny

FILARY HODOWLI TRZODY CHLEWNEJ W SYSTEMIE QAFP

JAK PRZYSTĄPIĆ DO SYSTEMU QAFP?

1. Skontaktuj się z Administratorem Systemu i wypełnij formularz zgłoszeniowy

2. Niezależna Jednostka Certyfikująca umówi się z Tobą na termin certyfikacji

3. Audytorzy z Jednostki Certyfikującej przyjadą i sprawdzą zgodność warunków chowu trzody chlewnej z wymagniami QAFP

4. Otrzymasz ważny przez rok certyfikat, który umożliwia sprzedaż świń w systemie QAFP

5. Po podpisaniu umowy z Administratorem Systemu, otrzymasz prawo posługiwania się znakiem QAFP

SKONTAKTUJ SIĘ
Z NAMI

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego
al. Ujazdowskie 18/16
00-478 Warszawa